Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Συμβολαιογραφείο - Σταυρούλα Ζυγούρη

Συμβολαιογραφείο με έδρα τον Αγιο Δημήτριο Αττικής - Αναλαμβάνουμε παντός τύπου συμβολαιογραφικές υποθέσεις

Αγορές
Πωλήσεις
Δωρεές
Γονικές παροχές
Αμεση σύνταξη παντός τύπου πληρεξουσίου
Σύμφωνο συμβίωσης κ.λπ

Το γραφείο μας διαθέτει μηχανογράφηση από το 1996

Τηλ. 210-9718998 Fax. 210-9718998
Συμβολαιογράφος - Σταυρούλα Ζυγούρη
Συμβολαιογραφείο με έδρα τον Αγιο Δημήτριο Αττικής - Αναλαμβάνουμε παντός τύπου συμβολαιογραφικές υποθέσεις

Αγορές
Πωλήσεις
Δωρεές
Γονικές παροχές
Αμεση σύνταξη παντός τύπου πληρεξουσίου
Σύμφωνο συμβίωσης κ.λπ

Το γραφείο μας διαθέτει μηχανογράφηση από το 1996

Τηλ. 210-9718998 Fax. 210-9718998